VÝUKA JAZYKŮ

K tangu patří ŠPANĚLŠTINA  – krásná zpívaná poezie o lásce, o setkání, o smutku i o radosti, o pocitech, zkrátka o životě :o).

Nabízím VÝUKU pro začátečníky a pokročilé, pomohu s přípravou ke zkouškám z jazyka.

K brazilské veselé sambě a k portugalskému tklivému fado patří  PORTUGALŠTINA :o)

Nabízím VÝUKU pro začátečníky a pokročilé, pomohu s přípravou ke zkouškám z jazyka.

Možnost i překladů z obou jazyků do čj a naopak.

Mám zakončené studium obou jazyků státní zkouškou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a mnoha letou praxi z každodenního kontaktu s rodilými mluvčími, též praxi se soukromou výukou jazyků.

Cena a způsob výuky dohodou.

Kontakt:  Mgr. Lída Janská     Tel: 604 2074 225   Mail: lida@tangopraha.cz